Chọn gói tin đăng

Tin đăng của bạn sẽ tiếp cận đến nhiều người có nhu cầu mua bán hơn
Miễn phí

Miễn phí

  • 5 bài đăng tin
  • 3 ngày hiển thị
  • Không chức năng nổi bật
  • Không hỗ trợ
99,000 

Gói chuẩn

  • 10 bài đăng tin
  • 30 ngày hiển thị
  • Chức năng nổi bật
  • Giới hạn hỗ trợ

Đăng ký mua bán nhà đất

Giao dịch trở nên nhanh chóng và tiết kiệm gian hơn